ဆုေတာင္းျခင္း

       ဂ်စ္တူးေလးတစ္ေယာက္အိပ္ယာကႏိုးလာသည္။သူ႔မိခင္အခန္းဆီမွအသံတခ်ိဳ႕ၾကားလိုက္ရ၍
ျဖစ္သည္။
       သူေျခကိုေဖာ့နင္း၍သူ႔မိခင္အခန္းဆီသို႔သြားၾကည့္သည္။
       သူအ့ံၾသသြားသည္။သူ႔မိခင္သည္ဝတ္လစ္စလစ္ျဖစ္ေနၿပီး ႏႈတ္မွလည္း”ငါအခုခ်ိန္ ေယာက်္ား
တစ္ေယာက္ကိုလိုအပ္ေနၿပီ”ဟု တတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ေနသည္။

       ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားအၿပီးရက္အနည္းငယ္ၾကာေသာ္……………။
       ဂ်စ္တူးေလးတစ္ေယာက္အိပ္ယာကႏိုးလာသည္။သူ႔မိခင္အခန္းဆီမွအသံတခ်ိဳ႕ၾကားလိုက္ရ၍
ျဖစ္သည္။
       သူေျခကိုေဖာ့နင္း၍သူ႔မိခင္အခန္းဆီသို႔သြားၾကည့္သည္။
       သူအ့ံၾသသြားသည္။သူ႔မိခင္သည္အရင္တစ္ခါကဲ႔သို႔ ဝတ္လစ္စလစ္ေတာ့မဟုတ္။သို႔ေသာ္
သူမေဘးတြင္ေတာ့ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရွိေနၿပီးအတူယွဥ္တြဲအိပ္ေနၾကသည္။
       ထိုအခ်ိန္ခဏတြင္ ဂ်စ္တူးတစ္စံုတစ္ခုကိုသေဘာေပါက္သြားသည္။
       သူအလာတုန္းကအတိုင္းပင္ေျခကိုေဖာ့နင္း၍ျပန္ဆင္းသြားၿပီးသူ႔အိပ္ခန္းသို႔ျပန္သြားသည္။
       အိပ္ခန္းသို႔ေရာက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္သူ႔အဝတ္အစားမ်ားအားလံုးကိုဆြဲခြ်တ္သည္။
ထို႔ေနာက္ ကုတင္ေပၚသို႔တက္ကာ လူးလိွမ့္ၿပီးတတြတ္တြတ္ေရရြတ္လိုက္သည္။
       “ငါအခုခ်ိန္ စက္ဘီးတစ္စီးကိုလိုအပ္ေနၿပီ။”
      

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s