လူမိုက္

   ေက်ာင္းတြင္ျဖစ္သည္။ဂ်စ္တူးတို႔အတန္း၏အတန္းပိုင္မွာ ဘာသာမဲ႔တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ယခုလည္း အတန္းအားေနသျဖင့္ သူမအယူအဆမ်ားကိုကေလးမ်ားေခါင္းထဲသို႔ရိုက္သြင္းေနသည္။
       “ဘုရားကိုမင္းတို႔ျမင္ႏိုင္လား။”
       “မျမင္ႏိုင္ပါဘူး။”
       “ထိလို႔ေရာရလား။”
       “မရပါဘူး။”
       ဆရာမက ေအာင္ႏိုင္သူတစ္ဦးကဲ႔သို႔ၿပံဳးရင္းထပ္ေမးလိုက္သည္။
       “ဒါျဖင့္ မင္းတို႔ရဲ႕ဘုရားဆိုတာဘယ္မွာလဲ၊ရွိေရာရွိရဲ႕လား။”
       လက္ကေလးတစ္ဖက္ေျမာက္တက္လာသည္။လက္ပိုင္ရွင္က ဂ်စ္တူး။
       “ဦးေႏွာက္ကိုဆရာမျမင္ႏိုင္လား။”
       “မျမင္ႏိုင္ဘူး။”
       “ထိလို႔ေရာရလား။”
       “မရဘူး။”
       ဂ်စ္တူးက ေအာင္ႏိုင္သူတစ္ဦးကဲ႔သို႔ၿပံဳးရင္းျပန္ေမးလိုက္သည္။
       “ဒါျဖင့္ ဆရာမရဲ႕ဦးေႏွာက္ဆိုတာဘယ္မွာလဲ၊ရွိေရာရွိရဲ႕လား။”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s