ဖား

စာသင္ခန္းထဲတြင္ျဖစ္သည္။

ဆရာမ-ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ႔ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ၅မ်ိဳးကိုေျပာျပ။
ဂ်စ္တူး-အင္း……………
ဆရာမ-ျမန္ျမန္
ဂ်စ္တူး-ဖား
ဆရာမ-ဟုတ္ၿပီ။ ေနာက္ေလးခုေျပာ။ ျမန္ျမန္။
ဂ်စ္တူး-အင္း…။ဖားေဖေဖ၊ဖားေမေမ၊ဖားကိုကို။ေနာက္ၿပီး ဖားမမ။အားလံုးေပါင္း၄ေကာင္ပါဆရာမ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s