သိပ္မၾကာပါဘူး

Waiter- အၾကာႀကီးေစာင့္လိုက္ရလား မသိဘူးခင္ဗ်။
Customer- သိပ္မၾကာေသးပါဘူူး။ ဒါနဲ႔ ခင္ဗ်ားသိလား…။
Waiter- ဘာကိုလဲခင္ဗ်။
Customer- ခင္ဗ်ားတို႔စားေသာက္ဆိုင္ မ်က္ႏွာၾကက္မွာ ေလးေထာင့္ကြက္ေပါင္း ၃၂၉၆ကြက္ရွိတယ္ ဆိုတာကိုေလ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s