အေဖ့အမ်ိဳး

          ဂ်စ္တူးတစ္ေယာက္ သူ႔အေမကို ေမးေနသည္။
          “ေမေမေရ လူေတြဘယ္ကစျဖစ္လာတာလဲဟင္”
          အေမက ျပန္ေျဖသည္။
          “အာဒံန႔ဲဧဝတို႔ကစတာ သားရဲ႕။ သူတို႔ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြတစ္ဆင့္ ေမေမတို႔၊သားတို႔ ျဖစ္လာတာေပါ့ကြယ္”
          ဂ်စ္တူးမွတ္ထားလိုက္သည္။
          ထို႔ေနာက္ ထိုေမးခြန္းကိုပဲ သူ႔အေဖထံ ထပ္ေမးျပန္သည္။
          “လူေတြဆိုတာ ေမ်ာက္ကဆင္းသက္လာတာသားရဲ႕။ အသိဥာဏ္ေတြျမင့္လာၿပီး ေဖေဖ တို႔၊သားတို႔ ျဖစ္လာတာေပါ့”
          ထိုစကားၾကားေတာ့ ဂ်စ္တူးသူ႔အေမကုိ သြားရန္ေတြ႔သည္။
          “ေမေမသားကိုညာတယ္။ လူဆိုတာေမ်ာက္ကဆင္းသက္လာတာတဲ့ ေဖေဖသားကိုေျပာ လိုက္တယ္။”
          “မဟုတ္ဘူးသားရဲ႕။ မင္းအေဖက သူ႔ဖက္ကအမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း သားကိုေျပာလိုက္တာ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s